loga mpsv eu

ks0.jpg
ks1.jpg
ks2.jpg
ks3.jpg
previous arrow
next arrow

  
UŽ MÁTE REZERVOVANÝ VÁŠ ZÁŽITKOVÝ POBYT?

  
  O nás

 
Jste zdraví? Přijďte si lehnout do špitálu, v němž mohl pracovat Franz Kafka. Zážitkový pobyt je určený všem, kdo chtějí zažít něco neobvyklého. Nachází se v centru Brna v památkově chráněném paláci. Sídlila tu pojišťovna, v jejímž pražském ředitelství pracoval Franz Kafka.

S brněnskými kolegy se znal a do Brna se chtěl na sklonku života přestěhovat. Komunisté secesní palác přestavěli na nemocnici. Posledních 20 let není využívaný, a proto jsme v něm udělali ubytování pro všechny milovníky dobrodružství a pátrání po minulosti. Franz Kafka Špitál je jediné místo, kde se o zdravé na nemocničních lůžkách starají nemocní, kterým je určen výtěžek z našeho podnikání. Franz Kafka Špitál je v samém centru města, blízko všech důležitých míst v Brně.

Historický pohled na budovu špitálu

Budova na Kolišti byla postavena v roce 1913 jako Dělnická úrazová pojišťovna.V jejím pražském ústředí pracoval spisovatel Franz Kafka, který komunikoval i s brněnským vedením.Jak se můžete dočíst v Kafkových denících, na sklonku života se chtěl odstěhovat do Brna. Předtím ale podlehl tuberkulóze.

Franz Kafka

Franz Kafka (3. července 1883 Praha – 3. června 1924 Kierling u Klosterneuburgu); židovským jménem Amšel, byl pražský německy píšící spisovatel. Je považován za jednoho z literárně nejvlivnějších spisovatelů 20. století, byl členem Pražského kruhu. Napsal tři romány Amerika, Proces, Zámek a řadu povídek a novel (například Proměna). Podle něj vzniklo přídavné jméno kafkovský, jež existuje také v mnoha dalších světových jazycích a je typické pro situace obsažené v Kafkových románech. Vystudoval právo a byl zaměstnán jako úředník u pojišťovny. Nikdy se neoženil. Byl nekuřák, abstinent a vegetarián.

Informace

Tržby z prodeje výrobků nebo služeb tvoří minimálně 30 % z celkových výnosů sociálního podniku.

eu mpsv

Sociální podnik AMERFO o.p.s. zaměstnává 90% z celkového počtu zaměstnanců ze znevýhodněných skupin (konkrétně 80 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr s hendikepem a 8 zdravých). Hlavním posláním podniku je prosazování principů společenské odpovědnosti ve spolupráci s partnerskými organizacemi mezi které patří Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a akademické instituce.

Sociální podnik používá k integraci a rozvoji zaměstnanců individuální plány rozvoje zaměstnanců, kterým je poskytována podpora v oblasti psychologické, zdravotní a sociální denně na pracovišti na vyžádání nebo dle potřeby každého zaměstnance.

Ve spolupráci s Úrazovou nemocnicí v Brně, Odborem sociální péče Magistrátu města Brna, s občanským sdružením Práh, Dluhovou poradnou Celsuz, společností AGAPO o.p.s., Diecézní charitou Brno, ve spolupráci s poslaneckou kanceláří Kateřiny Valachové a Romana Onderky, která spolupracuje s Českou asociací povinných v oblasti poradenství pro osoby v dluhové krizi, zajišťujeme pro naše zaměstnance řešení speciálních individuálních potřeb zaměstnanců, mezi které patří fyzicky nebo duševně znevýhodnění bývalí státní zaměstnanci (např. policisté, státní zástupci, úředníci) nebo lidé s vyšším vzděláním či osoby, které se již s hendikepem narodily (např. naši od narození slepí průvodci) i dalším osobám, které mají hendikep a ocitly se v dluhové pasti, nebo patří mezi jinak znevýhodněné skupiny obyvatel (například postižené matky samoživitelky s dětmi trpícími také hendikepem).

Výsledkem této činnosti je stabilizace zdravotního stavu zaměstnanců s hendikepem nebo jeho zlepšení, podpora v sociální situaci, udržení pracovního místa napřes zdravotní komplikace a pracovní neschopnosti. Konkrétním výsledkem je zvýšení nízkého pracovního úvazku v rámci chráněného pracoviště, které je předpokladem budoucího zapojení se na volném nechráněném trhu práce nebo odchod zaměstnance mimo chráněné místo na volný trh práce.

Zisk za rok 2021 byl 100% reinvestován do rozvoje sociálního podniku Franz Kafka Špitál, aby mohl plnit svoje společensky prospěšné cíle - mj. jsme investovali do nově vznikajícího zázemí pro hendikepované zaměstnance (nová sprcha pro zaměstnance, masérna, 2 prostorné šatny zaměstnanců, 40m2 velká denní místnost, knihovna), na pracovišti v bunkru jsme vybudovali nové bezbariérové WC pro zaměstnance, dále jsme investovali do dalšího vzdělávání zaměstnanců s hendikepem. 

V roce 2019 a 2020 jsme krom toho investovali přibližně 1 mil. Kč z vlastních prostředků do úprav budovy Koliště 43 v Brně (kromě těchto prostředků jsme na tento záměr získali podporou Jihomoravského kraje ve výši 500 tis. Kč a podporu Havarijního fondu Ministerstva kultury ČR ve výši 175 tis. Kč), díky kterým se podařilo památkově chráněnou budovu upravit pro nový účel. Vznik nového pracoviště podpořil Úřad práce ČR pro Brno-město částkou 1.6 mil. Kč, za kterou jsme vybudovali novou prádelnu, zakoupili vozidlo pro přepravu zaměstnanců a získali vybavení pro úklid nových prostor. V roce 2020 se společnost potýká s výpadkem financování způsobeným nezákonným postupem MPSV, který řeší ombudsman a který projedná místně příslušný soud a důsledky pandemie, které jsou ale ve srovnání s postupem MPSV méně závažné.

Našim zaměstnancům poskytujeme zdarma možnost sportovního vyžití (neomezený počet vstupů do bazénu, sauny a vířivky), týdenní masáže zdarma, bezúročné půjčky, osobní asistence a dalšího vzdělávání.

Naším posláním je také propagovat regionální historii a investovat do údržby málo známých a nevyužitých brněnských památek, v nichž provozujeme naše aktivity. Usilujeme o popularizaci moderních dějin prostřednictvím provozu muzejních expozic ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR - Vojenským, historickým ústavem Praha, Ústavem pro studium totalitních režimů ČR, Moravským zemským muzeem v Brně, Technickým muzeem v Brně a dalšími veřejnými institucemi. 

AMERFO o.p.s. se řídí zásadami environmentálně šetrného podnikání, nakupuje pouze ekologické čistící prostředky, recyklované tonery a papíry, fair-trade výrobky poskytuje i ve 2 svých hostelech, svá pracoviště vybavuje z 95% pouze předměty, které upcykluje - jde o použité předměty, kterým dává druhý život jak v Atomovém krytu 10-Z i ve Franz Kafka Špitál, který je kompletně vybaven použitým nemocničním vybavením vyrobeným před rokem 1989. Ve spolupráci s Odborem životního prostředí Magistrátu města Brna realizujeme od roku 2016 projekt RETRO-USE, který je prvním veřejným projektem v České republice, který upcykluje předměty odevzdané obyvateli Brna do sběrného střediska a které od nás zdarma odebírá většina muzejních, výstavních a divadelních institucí, řada spolků i veřejnost.

Zaměstnanci sociálního podniku se podílí na řízení podniku prostřednictvím zapojení zaměstnanců, kteří ovlivňují směřování podniku jednak připomínkováním strategie rozvoje podniku, ale i zapojením se do řízení podniku prostřednictvím svých zástupců, kteří spolurozhodují o řízení podniků na každotýdenní poradě a mohou celoročně dávat podněty ke změnám na pracovišti, kontaktovat skrze schránku důvěry anonymně managment i se mohou zúčastnit porad jednotlivých týmů nebo vedení podniku.

Podnik je řízený manažery z řad zaměstnanců s hendikepem, který je nezávislý na zřizovateli a podléhá správní radě. Ta je kontrolována dozorčí radou. Členové správní a dozorčí rady nejsou v žádném ekonomickém vztahu vůči zřizovateli nebo managmentu. Členové správní a dozorčí rady nejsou koncovými uživateli jakýchkoliv výhod a svoji funkci dělají bez nároku na honorář.

Management ve svých rozhodnutích sleduje cíle lokalizovat projekt do místa své činnosti tím, že maximálně podpoří místní ekonomiku nejen tím, že učinil z do roku 2016 zcela neznámého Atomového bunkru 10-Z celosvětovou atrakci, o níž přinesly zprávy BBC, německá, italská, španělská a britská média, ale především lokální česká média, čímž poskytl práci všem lokálním zaměstnavatelům, kdo ze zvýšeného zájmu o novou turistickou destinaci do města Brna přijíždějí, ale především tím, že preferuje lokální dodavatele, kteří sídlí v pěší vzdálenosti k pracovištím AMERFO o.p.s. a kteří mají podobné cíle, kterými jsou podpora místní ekonomiky, společenská prospěšnost a odpovědnost a spolupráce s místními aktéry (včetně propagace místními influencery v městě Brně i ČR).

V době pandemie nabídl managment AMERFO o.p.s. pomoc Úrazové nemocnici v Brně, v jejímž areálu působí, vyzval zaměstnance k darování krve a plazmy a motivoval je k dalším dostupným způsobům k pomoci (konkrétně k dobrovolnické práci s pozitivním výsledkem). Odboru zdraví Magistrátu města Brna dala AMERFO o.p.s. k dispozici celkem 100 lůžek ve svých hostelech pro nemocné covidem pro případ kolapsu zdravotnictví v místě svého působení.

Součástí zapojení zaměstnanců do řízení podniku bylo jejich informování o vzniklé situaci. Zaměstnanci proto iniciovali vznik petice, kterou podepsala většina z nich a dále angažovali další místní i nadregionalní podporovatele sociálního podnikání. Zaměstnanci odsouhlasili, že jakmile to umožní pandemická situace, uspořádají demonstraci na ulici Na poříčním právu v Praze, kde budou hlasitě předčítat nezákonná rozhodnutí a požadavky MPSV, které ministerstvo vzneslo po veřejné kritice jeho postupu.
Petici najdete zde.